Ok so I’m stressed, now what?

A few years ago I repeatedly went to the doctor for a variety of smaller issues. In and of themselves they were not really a big deal but I guess my overall feeling was that something was a bit off. The doctors never found anything wrong with me. The explanation I got was always a … Continue reading Ok so I’m stressed, now what?

Jaha men hur botar jag stress då?

Under ett par år i mitt liv sökte jag då och då till vårdcentralen för diverse åkommor. Det kunde vara trötthet, en förkylning som aldrig gick över, feber som kom och gick. Mina prover visade aldrig på något, normala blodvärden, ingen direkt vitaminbrist, kanske lite högt blodtryck men fortfarande inom normalspannet. Jag fick alltid traska … Continue reading Jaha men hur botar jag stress då?

Psykisk ohälsa: En sammanfattning

Stigmat kring psykisk ohälsa förklaras ibland med att vi är rädda för personer med psykisk ohälsa. Många tror att personer med psykisk ohälsa är oberäkneliga och farliga. Inte sällan för att media tenderat att presentera ett närmast deterministisk orsaksförhållande mellan psykisk ohälsa och våldsbrott. Detta är naturligtvis felaktigt, det finns inget sådant kausalt samband mellan … Continue reading Psykisk ohälsa: En sammanfattning

Mental Health is not a binary concept nor something to take for granted

Mental illness can happen to all of us. Our mental health is affected by normal everyday life just as our physical health is. It’s not extraordinary, it is quite ordinary actually. With mental illness on the rise despite of an increase in quality of life it is time we accept that mental health can not … Continue reading Mental Health is not a binary concept nor something to take for granted

We all need a little help sometimes

There's no shame in accepting help. We all need help from time to time. In case of depression that help most often come in the form of SSRI medication. There might be circumstances in your life that also needs to be dealt with but sometimes we just don't have the manpower. We've simply been running … Continue reading We all need a little help sometimes

Don’t try to get well without your antidepressants, it’s not brave, it’s stupid

Asking for help can be difficult. To accept the help given, even more so. When you accept that you are not well and that you need help you also have to confront the stigma around mental illness which ads a whole other dimension to your struggle. “I’m going to try to get well without antidepressants” … Continue reading Don’t try to get well without your antidepressants, it’s not brave, it’s stupid

Att försöka bli frisk utan antidepressiv medicin är inte starkt, det är idioti

Att söka hjälp är svårt men att ta emot hjälp är ännu svårare. Eftersom det innebär att du måste konfrontera stigmat kring psykisk ohälsa, inte bara hos andra utan även i dig själv. ”Jag ska försöka bli frisk utan antidepressiv medicin” Hade du tänkt lida dant om din medicin om du hade fått lunginflammation? …eller … Continue reading Att försöka bli frisk utan antidepressiv medicin är inte starkt, det är idioti